ทำไมต้องสร้างเครือข่าย

เพราะแนวคิด AGLOCO เป็นแนวความคิดใหม่ ที่ สร้างคุณค่าในฝั่งของผู้บริโภคอินเตอร์เน็ตนั้น แตกต่างจากวิถีที่ผ่านมา แรงต้านจากแนวคิดเดิมที่ฝังหัวของเราและคนอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเป้าหมายบรรลุผล คือ สมาชิกชุมชนออนไลน์ AGLOCO ได้รับเงินจริงๆ (ต้องเป็นเชิงประจักษ์) เมื่อนั้น ทุกคนก็จะแห่กันเข้ามาในระบบ AGLOCO เมื่อถึงเวลานั้น พวกเราได้สร้างเครือข่ายไว้กว้างเพียงพอ สำหรับรองรับสมาชิกรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าหากเราได้สร้างไว้แล้ว เครือข่ายของเราก็จะเติบโตในอัตราเร่ง จึงจะถือว่าเราได้ใช้โอกาสที่พบครั้งนี้อย่างเต็มที่ ความมั่งคั่งของเครือข่ายคือสิ่งที่รออยู่
สมัคร AGLOCO